LinkedIn maakt CV overbodig

LinkedIn maakt CV overbodigLinkedIn is een populair platform waar inmiddels 2.8 miljoen Nederlanders een zakelijk profiel hebben aangemaakt. 7 van de 10 gebruikers geven aan te verwachten dat LinkedIn (wellicht op termijn) het schrijven van een CV overbodig maakt.

36% van de professionals verwacht dat LinkedIn het CV zal vervangen en wel sneller dan menigeen denkt. 38% van de deelnemers (o.a. recruiters & HR professionals) denkt dat het nog jaren zal duren voordat het zover is. Tot slot geeft een percentage van 27% aan dat het ‘ouderwetse’ CV altijd zal blijven bestaan.

Dat blijkt uit ons onderzoek op LinkedIn. 537 LinkedIn gebruikers gaven antwoord en commentaar op de stelling: “Door LinkedIn wordt een CV overbodig, wat denk jij”?
Als adviseur voor zakelijk Social Media gebruik houdt Social Media Succes regelmatig onderzoeken en polls en deelt de resultaten ervan via tal van media en gebruikt deze om haar dienstverlening verder te verbeteren.

Combinatie

Het gebruik van Social Media platforms voor het werven van nieuw personeel begint langzaam maar zeker gemeengoed te worden. Recruiters en HR functionarissen maken hierbij veel gebruik van LinkedIn. Veel deelnemers aan het onderzoek geven aan dat een CV in combinatie met een bijgewerkt LinkedIn profiel op dit moment veel waardevolle informatie biedt.

Een van de deelnemers verwoordt het als volgt: “Mijn inziens is een CV gericht op het arbeidsverleden (wat heb je gedaan) en biedt een LinkedIn profiel ruimte voor ‘personal branding’ richting toekomst (waar wil je heen). Oftewel het schept een beeld van jouw arbeidsmobiliteit. Denk alleen al aan de mogelijkheid om persoonlijke portfolio (filmpjes, artikelen, presentaties etc) toe te voegen en jouw netwerk inzichtelijk te maken.”

Anekdote

Een van de professionals die deel nam aan het onderzoek deelt een interessante anekdote van een net afgestudeerde HBO-er die solliciteerde. Toen de werkgever hem vroeg om een cv stuurde hij het volgende antwoord: “Geachte lezer, alles wat u zakelijk over mij wilt weten is te vinden op internet. Het feit dat u mij vraagt om een cv doet mij tot de conclusie komen dat uw bedrijf niet bij mij past. I rest my case…”

Zo zijn er altijd de zogenaamde “early adaptors” gevolgd door de rest van de wereld…?

Hieronder vind je de link naar het onderzoek op LinkedIn. Kijk daar voor de resultaten en alle reacties van de respondenten.

Meer over Erwin van Litsenburg

Erwin is adviseur & trainer op het gebied van Social Media. Hij ondersteunt bedrijven en professionals bij het zakelijke inzetten van o.a. Facebook, Twitter & Linkedin. Daarnaast maakt hij moderne websites met Wordpress die zijn aangesloten op Social Media.

Laat een reactie achter

Laat een reactie achter